Projektujemy

budynki użyteczności publicznej  hotele, szpitale, obiekty sportowe 
obiekty inżynierskie
 
domy jednorodzinne 
budynki mieszkalne wielorodzinne 
budynki biurowe 
hale produkcyjne i magazynowe
 
petrta

1998

powstanie firmy Biuro Inżynierskie Budowa Władysław Sikora2010

przekształcenie firmy w spółke InfraprojektStadion Slaski, Chorzow

O Nas

Spółka INFRAPROJEKT s.c. powstała w lipcu 2010r. w wyniku przekształcenia z firmy Biuro Inżynierskie BUDOWA Władysław Sikora działającego nieprzerwanie od marca 1998 roku. Początkowo siedziba firmy mieściła się w budynku biurowym w Chorzowie przy ul. Mazurskiej 12, a pod koniec 2010r. została przeniesiona na ul. Dworcową 1.

Wspólnikami spółki są inżynierowie - projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach konstrukcyjno budowlanej oraz mostowej.

Pracownicy w naszej firmie zatrudnieni są na stanowiskach Projektant i Asystent Projektanta.

Współpracujemy z pracowniami architektonicznym z różnych regionów Polski oraz firmami zagranicznymi.

Scroll to Top