Droga S-69 Bielsko-Biała - Żywiec i obiekt MS-14

Oddano do użytku drogę ekspresową S-69 na odcinku Bielsko-Biała - Żywiec. W ciągu tej drogi zlokalizowany jest obiekt mostowy MS-14, którego projekt powstawał również w naszym biurze. Długość obiektu wynosi 320m a rozpiętość środkowych przęseł 90m. Do budowy konstrukcji obiektu zużyto ok. 3 000 ton stali konstrukcyjnej oraz ok. 700 ton stali zbrojeniowej.