Certyfikacja konstrukcji stalowych i aluminiowych

Od 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie nowe wymagania dla producentów stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych. Zmiana wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, zwanego potocznie CPR (ang. Construction Products Regulations), które ustanowiło okres przejściowy dla wycofania przepisów krajowych sprzecznych z tą regulacją. Dla konstrukcji stalowych i aluminiowych ten okres kończy się właśnie 1 lipca 2014 r.

Po tym terminie, producenci tych wyrobów budowlanych będą zobowiązani do dokonywania oceny właściwości użytkowych swoich wyrobów w oparciu o nową normę zharmonizowaną PN-EN 1090-1+A1:2012. Konsekwencją tego jest obowiązkowa certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji.

(żródło: wgospodarce.pl)

W projektowaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych oznacza to konieczność stosowania norm europejskich (PN-EN 1993 dla stali oraz PN-EN 1999 dla aluminium, a także PN-EN 1991 w zakresie obciążeń). W innym przypadku konstrukcje nie będą podlegały certyfikacji, a co za tym idzie, nie zostaną dopuszczone do zastosowania.

Nasze biuro wychodzi naprzeciw tym zmianom i już teraz jesteśmy w stanie sprostać nowym wymaganiom. Inwestorom i Producentom oferujemy projekty oparte na europejskich normach PN-EN oraz pomoc w certyfikacji konstrukcji stalowych i aluminiowych.